Details
Leden
Foto's
Reacties
 
Groepsinformatie
GroepsnaamD66 Smallingerland
Beschrijvingwww.d66smallingerland.nl


D66 zit sinds de verkiezingen van maart 2014 in het college van Burgemeester en Wethouders en is met twee raadsleden vertegenwoordigd in de Gemeenteraad.

Politiek:
Ron van der Leck - Wethouder
Raf Pronk - Fractievoorzitter
Henk Gomis - Gemeenteraadslid
Erwin Keun - Fractievertegenwoordiger

Bestuur:
Erwin Keun - Voorzitter
Roy Postma - Secretaris
Jantine Meister - Bestuurslid Ledenwerving- en binding


“D66 Smallingerland staat voor een gemeente waarin de burgers zelf met hun inzet, creativiteit en capaciteit voor een leefbare samenleving zorgen. Ingebed in een bruisende economie en een gezond sociaal en cultureel klimaat waarin jongeren kansen krijgen en ouderen een actieve rol blijven vervullen. Perspectief bieden dus, aan jong en oud.”

Zie ook:
www.d66smallingerland.nl
Categorie Politiek